Cvičení 2022

V uplynulém víkendu se konalo pravidelné okrskové cvičení, tentokrát opět formou tábora v Rochlově. V pátek jsme využili prostory kulturního domu v Heřmanově Huti k nácviku rozvinutí útoku do budovy a kvůli již havarijnímu stavu jsme nemuseli ani šetřit vodou a útok tak proběhl se vším všudy. Sobotní teoretická příprava byla tradičně nabitá a krom jiného nás školil i krajský vyšetřovatel požárů, který s sebou přinesl bohatou sbírku porouchaných elektrospotřebičů a instalací. Odpolední praktická část zahrnovala dopravu vody z rybníka v Rochlově do nádrže na kopci pomocí soustavy čerpadel. Večerní prověřovací zásah nás pak zavedl k Přehýšovskému rybníku, kde jsme nacvičovali vyhledání pohřešovaných osob a jejich transport na shromaždiště.