Kolaudace společenského a technického zázemí

Po zdařilé dostavbě kryté terasy s přilehlým skladem formou brigád členů sboru bylo taktéž díky obecnímu úřadu pořízeno prase a sud.